Gas Trade s.r.o.

sídlo:
Černochov Vrch 1229, 916 01 Stará Turá

prevádzka:
Jiráskova 104/28, 916 01 Stará Turá

Konateľ:                             Radoslav Čečot
mobil:                                +421 905 341 977                   
e-mail:                               cecot@gastrade.sk

Obchodné oddelenie:          Jaroslav Cibulka
mobil:                                +421 905 399 467
tel:                                    +421 32 776 0398
e-mail:                               cibulka@gastrade.sk
                                         obchod@gastrade.sk

Ekonomické oddelenie:       Martina Lukáčová 
mobil:                                +421 905 399 465
e-mail:                               ekonomika@gastrade.sk                    

mapa