Meitwin Veľký obrázok

Meitwin

Nové

Detaily

Združený vodomer na studenú vodu do 50 *C

Použitie

 • Na meranie spotreby pitnej a úžitkovej vody do teploty 50°C
 • Pre systémy s veľkým rozpätím prietokov, pre prevádzkový tlak PN 16
 • Pre načítavanie nízkych prietokov
 • Vhodný pre požiarne rozvody
 • Možnosti

  • Hlavný a vedľajší vodomer môžu byť vybavené vysielačmi impulzov – montáž vysielača impulzov u hlavného i vedľajšieho vodomeru bez porušenia overovacej plomby
  • Možnosť použitia elektronických počítadiel Hybrid, Electronic alebo
  • Encoder
  • Vodomer je konštrukčne upravený pre možnosť snímania tlaku: HYBRID, ELECTRONIC, ENCODER

  Prevedenie
  3 = 1

  • Meracia jednotka zložená z hlavného vodomeru, vedľajšieho vodomeru a prepínacieho (pružinového) ventilu
  • Meracia jednotka regulovaná a overená pre tri veľkosti DN 50, DN 80 a DN 100
  • Hlavný a vedľajší vodomer umiestený v rade za sebou – žiadne prevedenie vpravo alebo vľavo ako u predchádzajú­cich typov
  • Hlavný vodomer s hydrodynamicky vyváženým lopatkovým kolesom
  • Vedľajší vodomer v prevedení ako meracia kapsľa
  • Možnosť použitia rôznych prevedení vedľajšieho vodomeru
  • Prepínací ventil s extrémne nízkou tlakovou stratou a vysokým prietokom

Stiahnuť